Wpływ marihuany na testosteron

Czy palenie marihuany może mieć związek ze zwiększaniem się testosteronu u mężczyzn? Badacze z USA postanowili przeprowadzić badanie w celu oszacowania wpływu używania marihuany na testosteron u mężczyzn w Stanach.

W ostatnich latach wiele przeprowadzonych badań wykazywało związek między paleniem marihuany a męskim układem rozrodczym. Pomimo, że dotychczas łączono marihuanę ze zmniejszonym poziomem testosteronu u mężczyzn niedawne badanie przeprowadzone w Danii wykazały zwiększone stężenie testosteronu wśród użytkowników marihuany.

Grupa badawcza z Maryland

Badacze z Maryland postanowili przeprowadzić badanie w celu oszacowania wpływu używania marihuany na testosteron u mężczyzn w Stanach.

Marihuana testosteron

By tego dokonać przeanalizowano dane dotyczące poziomu testosteronu, które znajdowało się w surowicy, użytkowanie marihuany oraz inne czynniki współzmienne jak wiek, palenie tytoniu czy aktywność fizyczna.

Aby zbadać związek marihuany z testosteronem przy wystarczającej kontroli czynników demograficznych i stylu życia, wykorzystali dane z National Health and Nutrition Examination Survey 2011–2012 (NHANES) a grupa badanych liczyła 1577 mężczyzn.

Informacje o używaniu marihuany zostały zebrane za pomocą kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia, wspomaganego komputerowo. Testosteron w surowicy oznaczano za pomocą tandemowej spektrometrii mas z wykorzystaniem izotopowej chromatografii cieczowej. Wpływ używania marihuany na stężenie testosteronu w surowicy badano według częstotliwości, czasu trwania i niedawnego użycia marihuany.

Większość badanych (66,2%) określiła, że miała sporadyczną styczność z marihuaną. Pozostała część uczestników (26,6%) zgłosiła bieżące jej używanie.

Zaskakujące wyniki

Poziom testosteronu w surowicy był odwrotnie proporcjonalny do czasu od ostatniego regularnego używania marihuany. Ograniczając się do mężczyzn w wieku 18-29 lat, zależność ta uległa wzmocnieniu, a testosteron w surowicy był również odwrotnie powiązany z czasem od ostatniego użycia, co wskazuje, że nie czas trwania czy częstotliwość, miał najsilniejszy związek z poziomem testosteronu.

Stężenia testosteronu w surowicy były wyższe u mężczyzn, którzy ostatnio używali marihuany.

Wnioski

Mechanizm biologiczny, poprzez który marihuana wywiera wpływ na produkcję hormonów, prawdopodobnie obejmuje odpowiedź receptorów kannabinoidowych, CB1 i CB2, na THC. Receptory te działają w męskich narządach rozrodczych, w tym w komórkach Leydiga jądra, głównym wytwórcy testosteronu u mężczyzn. Produkcja testosteronu w komórkach Leydiga spada wraz z wiekiem, ale zmiany w produkcji testosteronu zachodzą również w wyniku zmiany wewnątrzkomórkowego. Czynniki środowiskowe, takie jak używanie marihuany, mogą odgrywać rolę w tej zmianie. Co więcej, starzenie się komórek Leydiga może wyjaśniać wyraźniejszy wpływ marihuany na mężczyzn w wieku 18 – 29 lat w porównaniu z mężczyznami w wieku ≥ 30 lat.

Przykład tego doświadczenia otwiera drogę kolejnym badaniom w celu scharakteryzowania mechanizmu w jaki marihuana wpływa na układ rozrodczy i poziom hormonów u mężczyzn.


Źródło:


Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.