Pestycydy i metale ciężkie w bibułkach – badania

Czy bibułki i blant wrapy mogą być szkodliwe dla ludzkiego organizmu? Jak wykazują najnowsze badania przeprowadzone California’s SC Laboratories Inc. tak.

Zakres badań

Naukowcy przeanalizowali 101 bibułek przeznaczonych do skręcania jointów. Analizy wykazały zawartość co najmniej jednego metalu ciężkiego w 90% testowanych bibułek. W raporcie można przeczytać, że najczęściej wykrywanym metalem ciężkim był ołów.

Badanie objęło 70 bibułek tradycyjnych, 25 wstępnie zwiniętych bibułek, 20 blunt wrapów oraz 3 bibułki na bazie celulozy. Wśród grupy gotowych stożków tylko jeden zawierał przekroczone limity dotyczące metali ciężkich, pozostałe 40% testowanych blunt wrapów przekraczało limity określone przez stan Kalifornia. Natomiast wszystkie trzy testowane bibułki celulozowe przekroczyły granice zanieczyszczeń.

Pestycydy i metale ciężkie bibułki

Bibułki a pestycydy i metale ciężkie

Skala wykrywalności pestycydów w przebadanych produktach wyniosła 16% w przypadku bibułek, z czego 5% przekraczało dopuszczalne limity. W przypadku bibułek z celulozy nie wykryto wykroczeń w przyjmowanych limitach natomiast aż 21% (19 sztuk) testowanych blunt wrapów przekroczyło granicę poziomu zawartości pestycydów.

Zanieczyszczenie pestycydami było na ogół mniej widoczne. Tylko 5 próbek przekroczyło kalifornijski limit dopuszczalnej zawartości pestycydów, a 18 próbek miało wykrywalny poziom pestycydów. Jednak co najmniej 4 z 5 próbek, w których zbadano przekroczenie limitów, wykazywały stężenia pestycydów znacznie przekraczające limit.  – można przeczytać w raporcie.

Skala zagrożenia

Josh Wurzer, autor badania i prezes SC Labs, powiedział: „Metale ciężkie wydają się być większym problemem niż pestycydy”, a „bibułki celulozowe były najbardziej zanieczyszczonymi” bibułkami, które testowali. Stwierdził on również, że chociaż 11% bibułek w tym badaniu przekroczyło dopuszczalne limity dla produktów do palenia w stanie Kalifornia, to jest to jedynie pewien procent całej masy jointa. I można założyć, że bibułki w połączeniu z “czystymi” konopiami nie powodują niezgodności z kalifornijskim prawem.


Źródło:

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.