CBD i chemioterapia – kannabidiol uśmierza ból

Naukowcy amerykańscy z Temple University School of Pharmacy w Filadelfii stwierdzili, że CBD może być obiecującym lekiem uśmierzającym ból u osób przyjmujących  paklitaksel w chemioterapii.

Czym jest Paklitaksel

Paklitaksel to lek przeciwnowotworowy powszechnie stosowany w leczeniu m.in zaawansowanego raka piersi lub jajnika. Wykazuje działanie cytostatyczne poprzez hamowanie podziałów komórkowych jakimi są komórki nowotworowe. Hamując podziały ogranicza dzięki temu wzrost i rozwój nowotworu. Jednak za stosowaniem i przyjmowaniem tego typu leków wiąże się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących tkanek prawidłowych. Jednym z najczęściej występujących działań niepożądanych paklitakselu jest neuropatia lub uszkodzenie nerwów co prowadzi do objawów takich jak ból, drętwienie lub mrowienie.

Skutkuje to między innymi odczuwaniem przez przyjmującego chemioterapię ogromnego bólu i dotyczy to ok 5% – 35% chorych. Powikłania związane z doświadczaniem neuropatii mogą uniemożliwiać pacjentom przejście pełnego zalecanego kursu chemioterapii.

Badania na myszach

Sara Jane Ward oraz jej współpracownicy z Temple University School of Pharmacy w Filadelfii twierdzą, że kannabidiol CBD poprzez swoje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne może pomóc w bólu jaki odczuwają pacjenci przyjmujący paklitaksel.

Podczas badań przeprowadzonych na grupie samic i samców myszy odkryli, że kannabidiol zmniejsza neuropatię wywołaną lekiem u samic. W badaniu samce i samice myszy leczono paklitakselem i monitorowano pod kątem objawów neuropatii.

CBD w uśmierzaniu bólu podczas chemioterapii - badanie

Efekty badania

Wyniki pokazały, że paklitaksel wywoływał nieprawidłowe odpowiedzi bólowe głównie u samic myszy – mniej u samców.

Leczenie samic myszy CBD przed kuracją paklitakselem skutecznie zapobiegało rozwojowi nieprawidłowych stanów bólowych. Efekt zapobiegawczy był trwały, jednak bez dowodów na to że uszkodzenia nerwów powstałe przez paklitaksel zostało zatrzymane. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić wpływ kanabidiolu CBD na ludzi, dodała Ward.

Wyniki badania  zostały opublikowane w Anesthesia & Analgesia.Źródło:

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.