O tym, jak CBD chroni Twoją wątrobę [BADANIA]

Kannabidiol jest z reguły wykorzystywany w terapiach przy chorobach neurologicznych. Mało kto wie jak CBD chroni wątrobę, a robi to na wielu płaszczyznach w inteligentny sposób. Na podstawie badań przedstawimy właściwości protekcyjne CBD dla najważniejszego organu jamy brzusznej.

Kannabidiol powoduje apoptozę komórek gwiaździstych wątroby

Lim MP wraz z grupą badaczy z Department of Pharmacology and Systems Therapeutics, Mount Sinai School of Medicine z New York odkryli w jaki sposób CBD chroni przed zwłóknieniem wątroby.

W rozwoju i postępie zwłóknienia wątroby głównym zdarzeniem jest aktywacja wątrobowych komórek gwiaździstych (HSC). Aktywowane HSC namnażają się i wytwarzają nadmiar kolagenu, co prowadzi do gromadzenia się osnowy bliznowatej i zwłóknienia wątroby. Jako takie zaproponowano indukcję apoptozowej śmierci aktywowanych HSC jako sposób leczenia zwłóknienia wątroby. Badania wykazują, że kanabidiol (CBD), główny niepsychoaktywny składnik konopi, indukuje apoptozę w aktywowanych HSC poprzez mechanizm niezależny od receptora kannabinoidowego.

CBD wywołuje reakcję stresową retikulum endoplazmatycznego (ER) przez zmiany w morfologii ER i inicjację zależnych od RNA białkowych kinaz białkowych ER aktywujących transkrypcję czynnika transkrypcyjnego 6- i wymagających inozytolu kaskad sygnałowych za pośrednictwem ER-do jądra kinazy 1 (IRE1). Ponadto CBD indukuje dalszą aktywację proapoptotycznej ścieżki kinazy N-końcowej IRE1 / ASK1 / c-Jun prowadzącej do śmierci HSC.

Co ważne, wykazujemy, że mechanizm apoptozy wywołanej stresem ER indukowanej CBD jest specyficzny dla aktywowanych HSC, ponieważ występuje w aktywowanych HSC ludzkich i szczurzych oraz w pierwotnych HSC aktywowanych in vivo mysich, ale nie w spoczynkowych HSC lub pierwotnych hepatocytach. Wreszcie dostarczamy dowody, że podwyższony podstawowy poziom stresu ER w aktywowanych HSC odgrywa rolę w ich podatności na proapoptotyczne działanie CBD.

Proponujemy, aby CBD poprzez selektywne indukowanie śmierci aktywowanych HSC stanowił potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu zwłóknienia wątroby – co chroni przed konsekwencjami marskości wątroby i zmianami nowotworowymi tego organu.

Źródło: National Center for Biotechnology Information

Terapeutyczny potencjał kannabidiolu w zapobieganiu uszkodzeniom wątroby spowodowanym niedokrwieniem

Potencjał terapeutyczny kanabidiolu, głównego niepsychotropowego składnika marihuany, badano na szczurach narażonych na niedokrwienie / reperfuzję wątroby. Niedokrwienie wywołano przez zaciskanie szyjki lewego płatka wątroby przez 30 minut, a kanabidiol (5 mg / kg) podano 1 godzinę po procedurze, a następnie co 24 godziny przez 2 dni.

Niedokrwienie / reperfuzja powodowała znaczące zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy i czynnika martwicy aldehydu malonowego, czynnika martwicy guza α i poziomów tlenku azotu, związane ze znacznym zmniejszeniem glutationu z powodu obniżonej czynności wątroby.

Kannabidiol znacznie złagodził pogorszenie mierzonych parametrów biochemicznych wywołanych drogą niedokrwienia / reperfuzji. Badanie histopatologiczne i analiza immunohistochemiczna ujawniła, że ​​kannabidiol znacznie zmniejszył ekspresję indukowalnej syntazy tlenku azotu, syntazy cyklooksygenazy-2 i zmniejszył ekspresję białka surwiwiny w niedokrwiennej / reperfuzowanej tkance wątroby.

Wyniki te podkreślają, że kanabidiol stanowi potencjalną opcję terapeutyczną w celu ochrony wątroby przed uszkodzeniem spowodowanym niedotlenieniem i reoksygenacją.

Źródło: National Center for Biotechnology Information

Rola supresorowych komórek szpikowych w łagodzeniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby po aktywacji receptorów TRPV1 przez kannabidiol

Komórki supresorowe pochodzące z mieloidu (MDSC) zyskują coraz większą uwagę jako jedna z głównych komórek regulatorowych układu odpornościowego. Są indukowane w miejscach zapalenia i mogą silnie tłumić funkcje komórek limfocytów T. W bieżącym badaniu wykazujemy, w jaki sposób aktywacja receptorów waniloidowych TRPV1 może wyzwalać komórki regulujące z MDSC. Te z kolei mogą hamować stany zapalne wątroby.

Przebieg badania

Poliklonalna aktywacja komórek T po wstrzyknięciu konkanawaliny A (ConA) myszom C57BL/6 spowodowała ostre zapalenie wątroby charakteryzujące się znacznym wzrostem indukcji transaminaz asparaginianowych (AST) cytokin zapalnych i naciekaniem komórek jednojądrzastych w wątrobie, prowadzącym do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Podany kannabidiol CBD (naturalny niepsychoaktywny kannabinoid) po prowokacji ConA , hamował zapalenie wątroby w sposób zależny od dawki wraz ze wszystkimi powiązanymi markerami zapalnymi. Analiza fenotypowa komórek naciekających wątrobę wykazała, że ​​supresja zapalenia wątroby za pośrednictwem CBD była związana ze zwiększoną indukcją arginazy -wyrażające CD11b (+) Gr-1 (+).

MDSC indukowane przez CBD może skutecznie hamować proliferację limfocytów T in vitro w sposób zależny od arginazy. Ponadto aktywacja MDSC u myszy zapewniła znaczną ochronę przed wywołanym przez ConA wirusowym zapaleniem wątroby.

Zdolność CBD do indukowania MDSC i tłumienia zapalenia wątroby była również widoczna w uszkodzeniu wątroby wywołanym enterotoksyną B przez gronkowce.

Znaczenie badania

Badanie to po raz pierwszy pokazuje, że MDSC odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu ostrego stanu zapalnego w wątrobie oraz, że środki takie jak CBD, które wyzwalają MDSC poprzez aktywację receptorów waniloidowych TRPV1, mogą stanowić nową metodę terapeutyczną w leczeniu chorób zapalnych.

Źródło: National Center for Biotechnology Information

Kannabidiol poprawia funkcje mózgu i wątroby w piorunującym zapaleniu wątroby w modelu uszkodzenia wywołanego encefalopatią wątrobową u myszy 
Temat badania

Model encefalopatii wątrobowej związanej z piorunującą niewydolnością wątroby indukowaną u myszy przez tioacetamid. Encefalopatia wątrobowa jest zaburzeniem neuropsychiatrycznym o złożonej patogenezie, lekkiej lub ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby. Zbadaliśmy wpływ kanabidiolu na zapalenie wątroby, który aktywuje receptor 5-hydroksytryptaminowy 5-HT (1A). Jest to receptor, który ma wpływ na stan zdrowia psychicznego i funkcje wątroby.

Przebieg badania

Grupie badanej podawano tioacetamid dla wywołania zapalenia wątroby i leczono objawy kannabidiolem. Funkcje neurologiczne i motoryczne oceniano odpowiednio 2 i 3 dni po indukcji niewydolności wątroby, po czym mózgi i wątroby usuwano do analizy histopatologicznej i pobierano krew do analizy enzymów wątrobowych w osoczu. W oddzielnej grupie zwierząt badano funkcje poznawcze po 8 dniach, a poziomy 5-HT w mózgu mierzono 12 dni po indukcji niewydolności wątroby

Wyniki

Funkcje neurologiczne i poznawcze zostały silnie upośledzone u myszy, którym podawano tioacetamid. Poważnie została ograniczona mobilność badanych modeli zwierzęcych. Analiza mózgu i wątroby wykazała zwiększony poziom 5-HT oraz bilirubiny amonowej i enzymów wątrobowych w osoczu.

U myszy, którym podawano kannabidiol CBD zmniejszyły się wyraźnie zaburzenia neurologiczne oraz zostały częściowo przywrócone funkcje rozwojowo-poznawcze. Zaburzenie poziomu enzymów i 5-HT normowało się w modelach zwierzęcych, którym podawano CBD. Podobnie astroglioza w mózgach myszy leczonych tioacetamidem była moderowana po leczeniu kannabidiolem.

Kannabidiol przywraca funkcję wątroby, normalizuje poziomy 5-HT i poprawia patologię mózgu wywołaną tioacetamidem.

Dlatego istnieje przekonanie, że działanie medyczne kanabidiolu może wynikać z połączenia jego reakcji biochemicznych w wątrobie i mózgu.

Żródło: National Center for Biotechnology Information 

Zamysł

O tym jak CBD chroni Twoją wątrobę możemy dowiedzieć się z rzetelnych badań naukowych. Z nich wiemy też, że CBD działa na wielu płaszczyznach. Połączenie biochemicznych reakcji jakie CBD wywołuje w naszym organizmie sprawia, że jest cenniejszy niż “inteligentne” leki farmakologiczne. CBD pochodzi z natury, jest bezpieczny w stosowaniu i nie uzależnia.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.