Legalizacja marihuany? Relacja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji

Dzisiaj w godzinach porannych odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany. Spotkanie odbyło się online. W jego trakcie przedstawione zostały założenia Pakietu Ustaw Konopnych: marihuany rekreacyjnej, marihuany medycznej, konopi siewnych oraz wyniki konsultacji społecznych. Czy zatem legalizacja marihuany jest o chociaż jeden krok bliżej?

Posiedzenie, którego tematem była legalizacja marihuany, prowadziła posłanka Beata Maciejowska. Pierwszym punktem w kolejności obrad było przypomnienie proponowanego Pakietu Ustaw. Według informacji opublikowanej na stronie Facebook Zespołu jego założenia to:

1. Marihuana rekreacyjna dla dorosłych: 5 gramów, 4 krzaki. Koniec z karami za posiadanie i uprawę niewielkich ilości marihuany na własny użytek.
2. Marihuana medyczna: uprawiana w Polsce, dostępna dla pacjentów cenowo i w każdej aptece.
3. Konopie włókniste: więcej upraw, więcej produktów, zniesienie obostrzeń.
legalizacja marihuany

Marihuana medyczna – lek dostępny w aptekach, przystępny cenowo

Przewodnicząca rozwinęła punkt 2. o refundację leczenia w przypadku niektórych jednostek chorobowych. W punkcie 3. zaproponowane zostało podniesienie dopuszczalnej zawartości THC w konopiach włóknistych do limitu dyskutowanego przez Parlament Europejski, czyli 0.3%. Jej zdaniem konopie włókniste powinny być wyodrębnione i wyjęte spod działania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ramowy plan obrad zakładał omówienie poszczególnych podpunktów oraz uwag, jakie wypłynęły w konsultacjach oraz dyskusji. Urszula Zielińska, sekretarz zespołu i koordynator projektu dotyczącego konopi siewnych referowała:

30 podmiotów zostało zapytanych o opinie na temat założeń wstępnych. Na drodze konsultacji wykazano następujące potrzeby i problemy:

 • Wyodrębnienie konopi siewnych z ustawy antynarkotykowej – normalizacja i destygmatyzacja
 • Rozszerzony katalog użytkowania
 • Uproszczenie procesów administracyjnych związanych z rejestracją uprawy
 • Dorównanie poziomu THC do poziomu proponowanego przez Parlament Europejski
 • ARiMR wycofała dotacje do jednego z rodzajów konopi włóknistych ponieważ przez 2 następujące po sobie lata występowały w nich przekroczenia w dopuszczalnej zawartości THC
 • Rolnicy mają niekorzystną pozycję startową z powodu restrykcji silniejszych niż w innych krajach, przez co są mniej konkurencyjni
 • Dopuszczenie hodowli dla potrzeb badawczych/rozwojowych
 • Powiększenie katalogu legalnych upraw o uprawy na cele energetyczne, paszowe, materiałowe, rekultywacji gruntów, pszczelarskie, nawozowe, naturalnych środków uprawy roślin, naukowo/badawcze, wykorzystania w produktach spożywczych, chemiczne
 • Rozszerzenie zestawu materiałów nasiennych
 • Obowiązek rejonizacji – zniesienie obowiązku wojewódzkiego, pozostawienie gminnego, informowanie o uprawie zamiast uzyskiwania pozwolenia. Obowiązek rejonizacji związany z ustawą o nasiennictwie wymaga aby uprawy w celu pozyskiwania nasion były w odległościach min. 5km, gdyż w przeciwnym razie nasiona mogą być przenoszone
 • Osoby prywatne obawiają się przekroczeń dopuszczonego poziomu THC w swoich uprawach

legalizacja marihuany

Strona społeczna odnosząc się do limitów i przekroczeń opisała rozwiązanie funkcjonujące we Włoszech. Jest to wciąż limit 0.2% THC w roślinie, ale plantatorzy nie ponoszą konsekwencji jeśli występują przekroczenia rejonowe w plantacjach sięgające nawet do 0.6% THC. Jest to udogodnienie dla rolników, dzięki któremu nie tylko nie muszą się obawiać, że ich rośliny przekroczą dopuszczalny limit, ale także mogą uprawiać o wiele więcej gatunków konopi. Konsultanci proponowali też nowe rozwiązania dotyczące katalogu możliwych celów uprawy, np. zrezygnowanie z takiego katalogu, ponieważ mógłby być zbyt szeroki. Podniesiona została również kwestia standaryzacji metod pomiarowych, które ustalają zawartość THC w roślinach.  

Koordynatorka pakietu dotyczącego medycznej marihuany Paulina Matysiak referowała wyniki konsultacji. Ankietowani wskazali, że do uzupełnienia są m.in. następujące kwestie:

 • Uprawa w Polsce na cele medyczne
 • Refundacja leczenia niektórych jednostek chorobowych medyczną marihuaną
 • Dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych
 • Kontrole upraw przeprowadzane przez inspekcje farmaceutyczne
 • Edukacja – obowiązkowe kursy konopne na studiach medycznych, fundusz na szkolenia do wykorzystania dla izb lekarskich
 • Dopuszczalny limit THC dla kierowców: 2ng/ml, 2-3 ng – wykroczenie, pow. 5ng/ml – kodeks karny

W związku z powyższym konieczne byłyby zmiany w następujących rozporządzeniach:

 • Ustawa o refundacji leków
 • Rozporządzenie o standardach w kształceniu lekarza
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Kodeks karny

Pacjenci donoszą, że obecnie terapia medyczną marihuaną jest obecnie zbyt kosztowna, a Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zadeklarował, że mógłby prowadzić rejestrowane i kontrolowane uprawy. Zgromadzeni podczas telekonferencji rzecznicy społeczni przywoływali także potrzebę ustandaryzowania dokumentów potwierdzających leczenie, wprowadzenie możliwości posiadania dokumentu cyfrowego oraz legalizację domowego lub farmaceutycznego przetwarzania suszu na olejki. 

Legalizacja marihuany na drodze

Jak to często bywa, dyskusja o bezpieczeństwie ruchu drogowego wywołała wiele emocji. Omawiane były normy dopuszczalnej zawartości THC w ślinie, wpływ marihuany na zdolności psychomotoryczne, jakość kontroli oraz obowiązki funkcjonariuszy. Prawnik Stelios Alevras podkreślał, że w wypadkach kontroli jedynym słusznym krokiem może być kontrola sprawności uczestnika ruchu i w tym celu policja powinna zostać specjalnie przeszkolona, a cała kontrola powinna być utrwalona w formie audio i video. Poseł Dobromir Śosnierz zauważył, że lista leków refundowanych znajduje się jest poza kwestiami dyskutowanymi przez zespół, a poziom i program nauczania na uczelniach wyższych także nie mogą być regulowane ustawowo. Według rzeczników społecznych problemem związanym z medyczną marihuaną jest zabezpieczenie uprawy, a nie zawartość THC w produktach leczniczych i rolnych – to może być nieograniczone, ale rolnicy powinni czuć się bezpieczni jeśli spełnią swoją część obowiązków podczas uprawy medycznej marihuany. Główną wartością konopi jest wartość terapeutyczna i  aby osiągnąć takie efekty konieczny jest wysoki poziom THC w produkcie – ok 15/20%. Marcelina Zawisza powodując się na jedne z badań naukowych proponowała kontrolę 2-częściowa:

 • Badanie krwi
 • Badanie psychomotoryczne

Stelios Avlares podkreślał, że dużo jest stanowisk naukowych i duża dywersyfikacja ich wyników: niektórzy przy poziomie 2 ng. mają zaburzenia większe, niż inne, miej podatne osoby przy 6 ng. Niezależnie od stężenia we krwi zaburzenia nie będą jednak wyższe w porównaniu z 0.8 alkoholu. Obecnie biegli opierają się na badaniach nie obejmujących zaburzeń zdolności psychomotorycznych powiązanych z określanymi stężeniami substancji. Maciej Konarowski odniósł się do całości dyskusji zauważając m.in. istnienie nowoczesnych metod pomiaru wpływu THC na człowieka, podkreślając słabość krajowej farmacji i braku oficjalnej farmakopei, długi okres potrzebny do rejestracji wyrobu farmaceutycznego (1,5 roku). Posłanka Beata Maciejowska zauważyła, że uprawy medycznej marihuany w Polsce nie powinny być monopolem państwa, ale powinny być konkurencyjne gospodarczo, co wpłynie na poprawienie dostępności lekarstw w aptekach. 

Legalizacja marihuany na użytek rekreacyjny: budzi emocje

 • Społeczeństwo chce zmiany statutu marihuany,
 • Obecnie posiadanie najmniejszej ilości marihuany to czyn karalny,
 • PROPOZYCJA: Dekryminalizacja posiadania 5g suszu marihuany lub haszyszu i hodowli 4 krzaków w uprawie domowej,
 • Ministerstwo Zdrowia zaopiniowało propozycję negatywnie, popierając swoje stanowisko przewidywanym wzrostem kosztów leczenia osób uzależnionych, 
 • Odpowiedź Ministerstwa była niespójna – poświęcała uwagę głównie osobom nastoletnim, skupiała się na zaburzeniach wynikłych z uzależnienia i kosztach ich leczenia, stwierdzając jednak, że marihuana jest najczęściej używaną substancją psychoaktywną w Polsce. Można więc pomyśleć, że polityka antynarkotykowa nie działa tak, jak powinna,
 • Wolne Konopie wskazują na konieczność modyfikacji propozycji, ponieważ 5 gramów i 4 krzaki nie idą w parze. Z jednej rośliny otrzymać można kilka dekagramów suszu, ich propozycją więc jest legalizacja posiadania 200 g w domu i 30 przy kontroli osobistej,
 • W propozycjach wykazano brak płynnego przejścia pomiędzy dekryminalizacją posiadania 5 gramów marihuany a posiadaniem znacznych ilości, które mogłoby nastąpić już przy posiadaniu 6 gram,
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opiniuje propozycje negatywnie,
 • Jarosław Stadnik, redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com – ocenił projekt negatywnie z racji ubogiej treści proponowanych regulacji

Konrad Rycerz, zawodowy lobbysta obecny na spotkaniu z ramienia jednej z organizacji społecznych zadał interesujące i celne uwagi:

 • Skąd mają wziąć konopie ludzie, którzy ich nie uprawiają?
 • Dekryminalizacja to bałagan – reglamentacja jest lepsza

W przypadku reglamentacji przedsiębiorcy mogą rozpoczynać dystrybucję i produkcję po spełnieniu ostrych wymogów. Kształt rynku definiowany jest przez popyt i podaż – nie są narzucone odgórnie. Posłużył się przykładem Urugwaju, gdzie każdy obywatel może produkować marihuanę (nadprodukcje musi zutylizować), dostaje za nią stałą stawkę 8 dolarów za 5 gram, a uprawa jest kontrolowana. Reglamentacja oznacza także pieniądze wpływające do budżetu państwa, ponieważ przedsiębiorcy operować mogą na licencji. 

legalizacja marihuany

Kiedy marihuana będzie legalna?

Czas spotkania był niestety mocno ograniczony i wiele wątków zostało omówionych jedynie pobieżnie. Ze spotkania wynika, że zanim nastąpi legalizacja marihuany na użytek rekreacyjny, czeka nas jeszcze bardzo długa droga. Szczególnym problemem jest konieczność zmiany wielu różnych przepisów będących w gestii wielu różnych organów publicznych, które bardzo często spychają odpowiedzialność za obecny kształt prawodawstwa na siebie wzajemnie. Ważne jest jednak, że temat nieprzerwanie powraca. Przed nami kolejny sezon i rolnicy już wkrótce zaczną siać konopie. Pewnym jest, że w tym roku będzie ich więcej niż w poprzednim.

Nagranie z posiedzenia zespołu zostanie opublikowane na fanpage zespołu ok 2 dni po posiedzeniu.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.