Dekryminalizacja rekreacyjnej marihuany w Izraelu!

W środę, 25 stycznia 2017 roku najwyżsi urzędnicy Izraelu poinformowali opinię publiczną o tym że rząd zamierza dążyć do inicjatywy skutkującej dekryminalizacją, jednak nie pełną legalizacją rekreacyjnej marihuany pomimo wciąż istniejących kilku prawodawczych przeciwności.

Zapowiedź

Inicjatywa została ogłoszona przez ministra bezpieczeństwa publicznego Gilad’a Erdan’a, ktróry powołał się na fakt, że postrzegana szkodliwość konopi zmienia się stosunkowo do jej użycia.

Legalność użycia narkotyku została zwiększona, jak również wzrosła liczba jego użytkowników. Stereotypowa świadomość niebezpieczeństw i szkód regularnego zażywania zmniejsza się.

Adekwatnie do słów Erdana, jego ścieżka naprzód idzie wraz z jego akceptacją rekomendacji sporządzonej poprzez panel, który powołał go do badania w tej kwestii. Owe rekomendacje są podobne do wielu praw zaadaptowanych przez niektóre stany USA w ostatnich latach – włączając w to wydanie mandatów dla złapanych na paleniu marihuany. Powyższa inicjatywa zmieniłby to, co umieszcza takich przestępców w areszcie i pozwoliłaby skupić się na zwalczaniu większych zagrożeń publicznego zdrowia, powiedział Erdan.

Policja będzie w stanie przekierować uwagę z normatywnych osobistych użytkowników na rynek niebezpiecznych narkotyków.

Projekt ustawy, który wybrukowałby ścieżkę do dekryminalizacji marihuany, został przedstawiony w zeszłym roku Izraelskiemu parlamentowi Knesset. Program został nazwany “Kalkulacja nowego kursu – odpowiedzialna dekryminalizacja”. Wysiłek ostatecznie zaowocował i otworzył drogę dla komitetu Erdana.

3
źródło: herb.co

Polityka

Nowa inicjatywa narzuciłaby politykę “czterech strajków” – oznacza to, że pierwsze wykroczenie miałoby wynik wystawienia grzywny, mimo że osoba złapana na paleniu nie miałaby intencji odstawienia marihuany po pierwszym odnotowanym zawinieniu.
Następne dwa naruszenia podwoiłyby grzywnę z pierwszego wykroczenia, czwarte natomiast zamykałoby dwa poprzednie, jeśli otrzymujący grzywnę wyraziłby zgodę na uczestniczenie w programie rehabilitacyjnym.
Erdan twierdzi, że właściwy balans musi być znaleziony pomiędzy odpowiednim kierowaniem młodzieżą a gwarancją, że kary nie są zbyt rygorystyczne.

Pragniemy edukować naszą młodzież, że użytkowanie narkotyków jest destrukcyjne…

Z drugiej strony, policja nie posiada odpowiednich narzędzi, aby rozprawić się ze szkodami wynikającymi z zażywania narkotyków… Właśnie dlatego potrzebujemy rozległej i ostatecznej zmiany prawnej.

Po czwartym wykroczeniu, prawo będzie zmierzało do wyegzekwowania opłaty od przestępcy.

2
źródło: herb.co

Reakcje

Ogłoszenie zostało pochwalone przez obu liderów władzy Izraelskiej jak również przez tych z prywatnego sektora. Soul Kaye, dyrektor naczelny kampanii Israel-Cannabis i CannaTech, pochwalił i widzi zmiany jako wielki krok naprzód dla krajowego przemysłu konopnego.

Ta zmiana znacząco zwiększy przedsiębiorczość i inwestycje przemysłu konopnego w Izraelu, gdy stare piętno kryminalnej marihuany znika.

Jeśli polityka zostanie zaakceptowana, mówi Erdan, zostałaby wprowadzona już w maju 2017r..

Korzyści

Statystyki wskazują, że krok w kierunku dekryminalizacji konopi w Izraelu byłby adekwatny do występującego ostatnio prokonopnego trendu. W zgodzie z krajowym Ministerstwem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wprowadzenie w życie surowych praw przeciw użytkownikom konopi zostało zmniejszone o 30% w ciągu ostatnich 7 lat.

źródło: herb.co

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.