CBD Kannabidiol i problemy behawioralne u dzieci? Protokół badania pilotażowego

Niepełnosprawność intelektualna jest związana z poważnymi problemami z zachowaniem. Globalnie 2% dzieci i młodzieży ma niepełnosprawność intelektualną. Około połowa tych osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym z trudnymi zachowaniami. Obejmują one zwykle agresję, samookaleczenia, nadpobudliwość, zmiany nastroju, krzyki i uderzanie w przedmioty. Naukowcy wnioskują ,ze kannabidiol – CBD, może być skuteczny w łagodzeniu tych objawów.

Australijscy naukowcy prowadzą poważne, dwuetapowe badanie nad wpływem kannabidiolu na zaburzenia behawioralne występujące u dzieci cierpiących na niepełnosprawności intelektualne. Wstępne raporty i obserwacje efektów działania kannabidiolu przy innych zaburzeniach są obiecujące. Można przypuszczać, że i w tym przypadku CBD będzie mieć swoje znaczenie terapeutyczne. Niestety do tej pory nie prowadzono jeszcze badań pod tym kontem.

agresja-u-dzieci

To badanie pilotażowe ma na celu zbadanie możliwości przeprowadzenia randomizowanego, kontrolowanego badania z grupą kontrolną placebo w celu poprawy ogólnej jakości życia u dzieci cierpiących na ociężałość i niepełnosprawność umysłową.

Pierwszy etap

Jest to randomizowane badanie pilotażowe z grupą kontrolną placebo, prowadzone w jednym ośrodku metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 10 uczestników w wieku 8–16 lat, z intelektualną niepełnosprawnością.

Dwie, losowo podzielone grupy pacjentów przez 8 tygodni będzie przyjmować odpowiednio CBD w formie oleju o stężeniu 98%, w dawce 20 mg/kg/dobę oraz placebo.

Obserwacje kontrolne oraz w głównej mierze raporty i formularze rodziców uczestników badania  będą  pełnić główną ocenę pilotażowego badania. Statystyki opisowe różnych parametrów behawioralnych będą stanowić podstawę do opracowania randomizowanego badania. Pozwoli to w rzetelny sposób opisać skuteczności CBD w tej grupie dolegliwości na pełną skalę.

Potencjał kannabinoidów

Potencjał związków organicznych z konopi do leczenia szeregu schorzeń i zaburzeń psychicznych staje się coraz bardziej zrozumiały. Tetrahydrokannabinol (∆9-THC) jest podstawowym związkiem psychoaktywnym w roślinie ko, dlatego przy długotrwałym przyjmowaniu może powodować paranoje i psychozy.

Kannabidiol (CBD) nie ma właściwości odurzających i może zapewnić korzyści terapeutyczne przy minimalnych skutkach psychicznych lub ich całkowitym braku. Szereg badań udowodniło jego zdolność modulacji jednocześnie kilku różnych receptorów ośrodkowego układu nerwowego.

Podsumowanie

To pierwsze badanie, w którym zbadano kannabidiol pod kątem poważnych problemów behawioralnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Z pewnością przyczyni się do opracowania szerokiej literatury na temat stosowania kannabinoidów u dzieci z problemami behawioralnymi.

literatura-medyczna

Wyniki drugiego etapu rzucą nowe światło na terapię problemów behawioralnych u dzieci. Komisja etyczna Królewskiego Szpitala Dziecięcego w Australii zatwierdziła ten protokół badawczy. Wyniki pojawią się w recenzowanych czasopismach, profesjonalnych sieciach, konferencjach i mediach społecznościowych.

Źródło:


Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.