Parlament Europejski wzywa do medycznego stosowania konopi indyjskich

13 lutego 2019r. – Parlament Europejski zatwierdził wniosek (bez wartości legislacyjnej), który przychyla się do medycznego stosowania konopi indyjskich. Uchwała wzywa władze krajów członkowskich, aby pracować razem i ujednolicić przepisy w całej Unii Europejskiej. Kolejny aspekt ustawy porusza bariery finansowe, prawne i kulturalne, które ważą na badaniach naukowych w zakresie stosowania marihuany do celów leczniczych.

Zatwierdzony wniosek wzywa również do naukowych i niezależnych badań nad używaniem konopi indyjskich do celów leczniczych. Parlament oczekuje opracowania przez Komisję Europejską globalnej strategii w celu uniknięcia nadużywania produktów z konopi indyjskich.

Rezolucja rozpoczęła się dzięki Komisji Ochrony Środowiska od formalnej propozycji posła Estefaníi Torres już ponad rok temu. Komisja poparła go. Przygotowano projekt, który został poddany głosowaniu i zatwierdzony w tą środę przez Parlament Europejski. Wstępna propozycja Torresa była bardziej ambitna i kompleksowa. Jej celem było zaproponowanie środków mających na celu walkę z gospodarką paliw kopalnych, ożywienie obszarów wiejskich, itp. Nie przyciągało wystarczającego wsparcia i ograniczono się do użycia leczniczego konopi indyjskich.

Przyjęty w środę wniosek kładzie nacisk na bliską współpracę krajów członkowskich ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). WHO zasugerowała, że ze względu na coraz to nowsze dowody potwierdzające, że marihuana ma właściwości medyczne i wspomaga leczenie wielu chorób jej klasyfikacja powinna zostać zmieniona. Wzywa się również lekarzy, aby w ramach swojej profesji nie bali się używać medycznej marihuany w leczeniu swoich pacjentów. Medyczna marihuana i skuteczne leki na bazie konopi indyjskich powinny być objęte programami ubezpieczeń zdrowotnych i refundowane.

Członkowie Europarlamentu zauważyli, że konopie indyjskie i kannabinoidy mogą mieć działanie terapeutyczne stymulujące apetyt (na utratę wagi związaną z AIDS) oraz łagodzenie objawów, na przykład zaburzeń psychicznych lub epilepsji, astmy, raka i choroby Alzheimera. Może również pomóc złagodzić ból menstruacyjny i zmniejszyć ryzyko otyłości i cukrzycy.

W rezolucji Parlament prosi o definicję legalnej marihuany medycznej, aby wyraźnie odróżnić ją od innych zastosowań. Mówi również, że badania naukowe i innowacje dotyczące marihuany medycznej powinny zostać wzmocnione i odpowiednio finansowane.

Tydzień temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wystąpiła z wnioskiem do ONZ, aby usunąć z konopi z IV Konwencji o środkach odurzających z 1961 roku, który obejmuje najbardziej niebezpieczne substancje bez żadnych leczniczych wartości i przejść do listy leków o potencjalnym zastosowaniu medycznym, a nawet do grupy konwencjonalnych leków farmakologicznych.

To jest pierwszy tak ogromny krok na skalę całej Unii Europejskiej. Przyjęta uchwała jest niezwykle ważna dla tysięcy ludzi, którzy potrzebują konopi w celu złagodzenia bólu, wyeliminowania objawów ich choroby i leczenia ciężkich przypadłości w bezpieczny sposób.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.