Obrady UE nad dostępem do medycznej marihuany

W sierpniu zeszłego roku Parlament Europejski przyjął projekt na temat leczenia preparatami z konopi indyjskich. Obecnie trwa dyskusja nad stworzeniem rozwiązania prawnego, które obowiązywałoby wszystkie kraje członkowskie do powszechnego dostępu medycznej marihuany.

Medyczna marihuana zaczyna odgrywać ważną rolę na rynku europejskim, a Komisja ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności obraduje nad sfinansowaniem badań, co pozwoli na stworzeniu prawa pozwalającego na powszechne wykorzystanie marihuany w postaci leku. Niespełna miesiąc temu Komisja Europejska zapoznała się z raportem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), z którego wynika, że marihuana medyczna jest już legalna w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, a legislatorzy wykazują chęć ujednolicenia przepisów w całej UE.

Jak stwierdził Alexis Goosdeel, dyrektor EMCDDA: W większości krajów zaopatrzenie i przygotowywanie preparatów z konopi dla celów medycznych ewoluowały w czasie, bardzo często w odpowiedzi na wymagania pacjentów lub przez postęp prac rozwojowych nad produktem.

Z raportu wynika, że medyczne zastosowanie konopi nie powoduje zagrożenia życia i zdrowia, a nowelizacja prawa powinna obowiązywać wszystkie kraje członkowskie. Dzisiaj prawo krajów członkowskich odnośnie dostępu do produktów medycznych z konopi jest niejednolite.  Stwarza bariery rozwoju tej dziedziny, a szacuje się, że za dekadę wartość rynkowa osiągnie 115 mld EUR. Oznaczać to będzie, że w 2028 stanie się największą i najbardziej rozwijającą się gałęzią przemysłu na świecie.

Ujednolicenie prawa prokonopnego w całej Unii Europejskiej pozwoli na kontrolę i zmniejszenie obrotu marihuany na czarnym rynku oraz legalny i swobodny dostęp do medycznej marihuany przez osoby potrzebujące takiego leczenia. Raport podkreśla, iż lokalne rozwiązania prawne bardzo różnią się między sobą, i że w krajach spoza Unii prawo musi ciągle ewoluować, by nadążać za ciągle zmieniającym się rynkiem i potrzebami pacjentów.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.