Najnowsze badania: SARS-CoV-2 i konopie. Marihuana w leczeniu COVID-19

Choroba koronawirusowa-2019 (COVID-19) polega na zespole ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej infekcją wirusem SARS-CoV2. Ostatnie doniesienia sugerują, że ostra infekcja koronawirusem indukuje hiperkaskadę prozapalnych cytokin. Badania naukowe określiły kannabinoidy jako inhibitory takich zdarzeń, co oznacza, że blokują stan zapalny i chronią przed niewydolnością płuc.

Co wiemy?

COVID-19 to infekcja wirusowa, która objawia się  gorączką, kaszlem, bólem mięśni. W ciężkich przypadkach dochodzi do obustronnego śródmiąższowego zapalenia płuc zagrażającego śmiercią. Charakterystyczne jest zmętnienie klatki piersiowej i ogniskowe nacieki płuc, które można uwidocznić na skanach tomografii komputerowej. Obecnie nie ma skutecznych leków przeciwwirusowych ani szczepionek przeciwko SARS-CoV2. W ostatnim numerze BBI Zhang i in. dokładnie podsumował obecny stan potencjalnych strategii terapeutycznych dla COVID-19.

Inhibicja receptora interleukiny IL6 Tocilizumab’em, spowodowała usunięcie konsolidacji  zmian płucnych i wyzdrowienie u 90% z 21 leczonych pacjentów. Chociaż jest strategia jest obiecująca, ma wyjątkowo niepożądane skutki. Zapalenie trzustki i hipertriglicerydemia jaką indukuje, sprawia, że ​​konieczne jest poszukiwanie skutecznych alternatywnych metod.

Najnowsze doniesienia wykazały, że ciężko chorzy pacjenci z COVID-19 wykazywali objawy neurologiczne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów obserwowano objawy choroby naczyniowo-mózgowej, ból głowy i zaburzenia świadomości. Obrzęk mózgu, zwyrodnienie neuronów i obecność SARS-CoV2 w płynie mózgowo-rdzeniowym potwierdzono podczas sekcji zwłok. Pobieranie próbek płynów mózgowo-rdzeniowych w kierunku badań naczelnych innych niż człowiek może pomóc wyjaśnić, czy i kiedy SARS-CoV2 atakuje mózg. Jak najszybciej musimy znaleźć odpowiedzi na to, jak wirus powoduje zapalenie w obrębie mózgu. Następnym krokiem jest poznanie, jak knnabinoidy mogą modulować te zdarzenia.

Marihuana COVID-19 zmiany w mózgu

Neuroprotekcyjne właściwości kannabinoidów zostały już wielokrotnie udowodnione, dlatego konieczne jest przebadanie ich działania pod kątem redukcji objawów spowodowanych przez SARS-CoV-2.

Strategie konopne w świetle badań naukowych

W tym miejscu zamierzamy podkreślić potencjalne działanie kannabinoidów. W szczególności pod uwagę brany jest niepsychotropowy kannabidiol (CBD). Wykazał korzystne działanie przeciwzapalne w modelach przedklinicznych różnych przewlekłych chorób zapalnych. CBD zmniejszał zapalenie płuc w mysim modelu ostrego uszkodzenia płuc potencjalnie poprzez hamowanie prozapalnej produkcji cytokin przez komórki odpornościowe i tłumienie rozległych odpowiedzi immunologicznych. CBD może hamować produkcję prozapalnych cytokin, takich jak interleukina (IL) -2, IL-6, IL-1α i β, interferon gamma, indukowalne białko-10, chemoatraktant białka monocytowego-1, białko zapalne makrofagów-1α i czynnik martwicy nowotworów -α, które zostały powiązane z wywołaną przez SARS-CoV2 patologią wielu narządów i śmiertelnością.

COVID CBD
Potencjalne mechanizmy związane z supresją kannabinoidową indukowanego przez SARS-CoV-2 zapalenia płuc i zwłóknienia. ROS – reaktywne formy tlenu, IL – interleukina; IFN-interferon; MIP- białko hamujące makrofagi; MCP- białko chemotaktyczne monocytów; ER-retikulum endoplazmatyczne.

W mysim modelu przewlekłej astmy CBD zmniejszało wytwarzanie cytokin prozapalnych, zapalenie dróg oddechowych i zwłóknienie. Co więcej, CBD może skutecznie hamować szlak kinazy JAK-STAT, w tym produkcję i działanie interferonów typu I bez powodowania uzależnienia, zmian rytmu serca lub ciśnienia krwi oraz niekorzystnego wpływu na przewód pokarmowy i funkcje poznawcze. 

Inne sposoby redukcji objawów

Pewne działanie ekstraktów o wysokiej CBD zaobserwowała grupa naukowców z Kanady. Kannabidiol moduluje ekspresję genu ACE2 i poziomy białka ACE2. Wstępne dane sugerują, że niektóre ekstrakty C. sativa obniżają poziom proteazy serynowej TMPRSS2 – krytycznego białka wymaganego do wejścia SARS-CoV2 do komórek gospodarza. Badanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłej analizy wpływu marihuany na COVID-19. Ekstrakty z naszych najbardziej udanych i nowatorskich linii o wysokiej CBD C. sativa, w oczekiwaniu na dalsze badania, mogą stać się użytecznym i bezpiecznym dodatkiem do leczenia COVID-19 jako terapii wspomagającej.

Marihuana COVID-19

Małpi wirus HIV

Na przykładzie makaków królewskich zakażonych małpim wirusem niedoboru odporności (SIV) dowiedziono o osłabieniu ekspresji genów stymulowanych przez interferony w jelicie za pośrednictwem kannabinoidów. Podobnie CBD jaki i THC blokowało zwłóknienie indukowane przez stany zapalne w węzłach chłonnych u makaków przewlekle zakażonych SIV. Kannabinoidy wykazują działanie przeciwwirusowe pośrednie i bezpośrednie, dlatego są obiecującym kierunkiem dalszych badań.

Zdrowie psychiczne

Wiele niepewności związanych z pandemią COVID-19, takich jak status gospodarki, zatrudnienie i utrata łączności, może podsycać depresję, strach i niepokój. CBD okazało się obiecującą alternatywną metodą leczenia klinicznego zaburzeń lękowych. Na podstawie jego właściwości przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych zasugerowano, że CBD może być stosowany do poprawy zdrowia psychicznego i somatycznego pacjentów cierpiących na lęk i stres emocjonalny po wyleczeniu z choroby Ebola.

Podobnie jak w przypadku wirusa Ebola, pacjenci z COVID-19 mogą doświadczać różnych stresorów psychicznych i społecznych. Powikłaniami często są zdarzenia autoimmunologiczne na resztkowe, permanentne zapalenie płuc. Zmniejszona wydajność oddechowa wpływa na późniejszą jakość życia. Randomizowane badania kliniczne są niezbędne w celu sprawdzenie skuteczności CBD w łagodzeniu lęku i strachu związanego z zakażeniem COVID-19. Obiecujące badania mogą niewątpliwie przybliżyć nas do skutecznej strategii protekcji, walki oraz rehabilitacji po chorobie i późniejszego utrzymania zdrowia.


Bibliografia:

Przeczytaj więcej artykułów związanych z COVID-19:


Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.