Konopie w leczeniu autyzmu – Badanie naukowe 2019 r.

Na całym świecie obserwuje się drastyczny wzrost pacjentów ze zdiagnozowanym dziecięcym zaburzeniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzenia w komunikacji. Izraelscy naukowcy dowodzą, że konopie w leczeniu autyzmu są skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane.

Wcześniejsze sugestie

Prospektywne badanie Dronabinolu (lek na bazie THC) wykazało znaczną poprawę w nadpobudliwości, letargu, drażliwości, stereotypaich ruchowych i niewłaściwej mowie po 6 miesiącach obserwacji. Co więcej, leczenie Dronabinolem 10 nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną spowodowało, że 8 pacjentów wykazało poprawę w leczeniu opornych na leczenie farmakologiczne zachowań samookaleczających.

Uzasadnienie tego badania opiera się na wcześniejszych obserwacjach i teorii, że efekty kanabidiolu (CBD) mogą obejmować złagodzenie psychozy, niepokoju, ułatwienie snu REM i tłumienie aktywności napadowej. Ponadto leczenie przy pomocy CBD jest wolne od efektów silnych efektów odurzających. Wyniki opublikowano w styczniu 2019 r.

Cel badania

Naukowcy z Izraela przeanalizowali dane zebrane w latach 2015-2017 od pacjentów i rodziców pacjentów z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD)Badanie miało za zadanie scharakteryzować epidemiologię pacjentów z ASD leczonych marihuaną oraz opisanie jej bezpieczeństwa i skuteczności oraz działań niepożądanych. Leczenie u 188 pacjentów opierało się głównie na oleju z konopi indyjskich zawierającym 30% CBD i 1,5% THC. Inwentaryzacja objawów i ogólna ocena pacjentów zostały poddane końcowej ocenie po 6 miesiącach leczenia za pomocą ustrukturyzowanych kwestionariuszy.

autyzm-i-medyczna-marihuana

Szczegóły badania

Leczenie u większości pacjentów opierało się na oleju z konopi indyjskich (ekstrakt ze szczepu o wysokiej zawartości CBD rozpuszcza się w oliwie z oliwek w stosunku CBD do THC wynoszącym 20:1 o stężeniu 30% CBD i 1,5% THC i poddawano indywidualnemu dostosowywaniu. Dawka początkowa to jedna podjęzykowa kropla (0,05 ml zawierającą 15 mg CBD i 0,75 mg 9-THC) trzy razy dziennie. Olej zawierał 45% oliwy z oliwek, 30% CBD, 1,5% THC, <1,5% CBC, 0,5% CBG, <0,5% CBDV i <0,1% CBN. Pozostałe składniki to terpeny, flawonoidy, woski i chlorofil.

U pacjentów, którzy zgłaszali wysoką wrażliwość na wcześniej stosowane leki, leczenie rozpoczęto od oleju zawierającego 15% CBD i 0,75% THC. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami snu w początkowej fazie leczenia, do dawki wieczorowej dodawano olej THC 3%. W przypadkach znacznej i umiarkowanej agresji dodawano olej 3% podczas nasilenia objawów.

Dawkę zwiększano stopniowo dla każdego pacjenta w zależności od wpływu oleju na docelowe objawy zgodnie z planem leczenia i tolerancją każdego pacjenta. Znalezienie optymalnej dawki może zająć nawet do dwóch miesięcy, a zakres dawkowania jest szeroki: od jednej kropli trzy razy dziennie do nawet 20 kropli trzy razy dziennie tego samego produktu o tym samym stężeniu.

Po miesiącu zespół leczący skontaktował się z rodzicami w celu monitorowania postępu leczenia. Po sześciu miesiącach pacjenci przeszli dodatkową ocenę nasilenia objawów, skutków ubocznych i jakości życia.

Ocena

Do analizy skuteczności zastosowaliśmy globalną siedmiostopniową metodę oceny, w której pytano rodziców pacjentów: „Jak oceniasz ogólny wpływ marihuany na stan twojego dziecka?”. Dostępne były następujące opcje: znacząca poprawa, umiarkowana poprawa, niewielka poprawa, brak zmian, nieznaczne pogorszenie, umiarkowane pogorszenie i znaczne pogorszenie.

Ocena objawów autyzmu obejmowała następujące elementy: niepokój, ataki wściekłości, pobudzenie, upośledzenie mowy, upośledzenie funkcji poznawczych, lęk, nietrzymanie moczu, depresja i inne.

Jakość życia oceniono za pomocą pięciostopniowej skali Likerta.

W celu analizy bezpieczeństwa po pierwszym i szóstym miesiącu leczenia oceniono częstotliwość następujących działań niepożądanych:

  • efekty fizjologiczne – bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi, spadek cukru, senność, osłabienie, dreszcze, swędzenie, zaczerwienione / podrażnione oczy, suchość w ustach, kaszel, zwiększony apetyt, niewyraźne widzenie, niewyraźna mowa,
  • poznawcze skutki uboczne – niepokój, strach, działanie psychoaktywne, omamy, splątanie i dezorientacja, zmniejszenie koncentracji, zmniejszenie pamięci lub inne. Rodzice pacjentów zostali poproszeni o podanie szczegółów dotyczących częstości, czasu trwania i ciężkości zgłaszanego działania niepożądanego.
Rezultat

82,4% pacjentów (155) nadal brało czynny udział w leczeniu, a 60,0% (93) zostało ocenionych. 28 pacjentów (30,1%) zgłosiło znaczną ogólną poprawę, 50 (53,7%) umiarkowaną, 6 (6,4%) nieznaczną, a 8 (8,6%) nie miało zmiany stanu. W przeciągu 6 miesięcy 23 pacjentów (25,2%) doświadczyło co najmniej jednego działania niepożądanego; najczęstszym był niepokój (6,6%). Konopie indyjskie u pacjentów z ASD wydają się być dobrze tolerowane, bezpieczne i skuteczne w łagodzeniu objawów związanych z ASD.

autyzm-i-CBD-THC

Jakość życia, nastrój i zdolność do wykonywania codziennych czynności oceniano przed leczeniem i po sześciu miesiącach:

  • dobra jakość życia: 31,3% pacjentów przed rozpoczęciem, 66,8% po zakończeniu leczenia,
  • pozytywny nastrój: 42% przed leczeniem i 63,5% po 6 miesiącach leczenia,
  • zdolność do samodzielnego ubierania się i prysznica uległa znacznej poprawie z 26,4% przed leczeniem do 42,9% po sześciu miesiącach terapii,
  •  zdrowy sen i koncentracja: odnotowano odpowiednio 3,3% i 0,0% przed leczeniem oraz 24,7%  i 14,0% podczas aktywnego leczenia.

Oceniono również wpływ na ilość przyjmowanych leków farmakologicznych. Ogólnie rzecz biorąc, sześciu pacjentów zgłosiło wzrost spożycia leków, u 38 pacjentówspożycie pozostało takie samo, a 23 pacjentów zgłosiło spadek przyjmowanych leków. Zmniejszenie przyjmowanych środków farmakologicznych obejmowało leki przeciwpsychotyczne, przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne oraz leki nasenne i uspokajające.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, zgłaszane po sześciu miesiącach przez 22 pacjentów (25,2%, z co najmniej jednym efektem ubocznym) to: niepokój (6 pacjentów, 6,6%), senność (3, 3,2%), działanie psychoaktywne (3, 3,2% ), zwiększony apetyt (3, 3,2%), problemy z trawieniem (3, 3,2%), suchość w ustach (2, 2,2%) i brak apetytu (2, 2,2%).

73,9% pacjentów, którzy przerwali leczenie odpowiedziało na kwestionariusz kontrolny po sześciu miesiącach. Przyczyny przerwania leczenia były następujące: brak efektu terapeutycznego (70,6%, dwunastu pacjentów) i działania niepożądane (29,4%, pięciu pacjentów). Jednak 41,2% (siedmiu pacjentów) pacjentów, którzy przerwali leczenie, zgłosiło zamiar powrotu do leczenia.

Rokowania

autyzm-i-marihuana

Konopie w leczeniu autyzmu wydają się być dobrze tolerowaną, bezpieczną i pozornie skuteczną metodą łagodzenia objawów, głównie: drgawek, tików, depresji, niepokoju i ataków wściekłości.

Efekt terapeutyczny jest zgodny z założeniami i o wysokiej skuteczności. Mniej niż 15% pacjentów przerywa leczenie. onad 80% rodziców zgłosiło znaczną lub umiarkowaną poprawę ogólnej oceny dziecka.

Leczenie konopiami jest bezpieczne, a działania niepożądane zgłaszane przez pacjentów i rodziców są umiarkowane i stosunkowo łatwe do pokonania. Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane po sześciu miesiącach to niepokój, występujący u mniej niż 6,6% pacjentów. Ponadto, zgodność z leczeniem była wysoka i tylko mniej niż 5% zaprzestało leczenia z powodu działań niepożądanych.

Uważamy, że dokładny harmonogram dostosowywania dawki, szczególnie w populacji dzieci i młodzieży z ASD, jest ważny dla utrzymania niskiego wskaźnika działań niepożądanych i zwiększenia wskaźnika skuteczności. Ponadto uważamy, że profesjonalne instrukcje i szczegółowe sesje szkoleniowe rodziców są bardzo ważne dla zwiększenia stosunku efektów do zdarzeń niepożądanych.

Bibliografia:


Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.