Koncentraty THC – Wyższe stężenia to nie zawsze większa moc – Badanie

Skoncentrowana marihuana o dużej sile działania zwiększa poziom THC we krwi ponad dwa razy więcej niż palenie tradycyjnych kwiatów konopi. Zaskakujące jest to, że niekoniecznie podnosi efekt psychoaktywny. Badania regularnych użytkowników kwiatów i koncentratów z konopi dają zaskakujące wyniki.

Na tą chwilę grupy badawcze prowadzą pracę nad surowcem konopnym zgodnym do analiz laboratoryjnych. Nie bierze się pod uwagę, że w rosnącej liczbie krajów, gdzie legalizuje się rekreacyjne używanie konopi. Użytkownicy stosują zupełnie inne szczepy konopi indyjskich oraz produkty z jej przetworzenia, jak koncentraty czy woski.

Badanie jest pierwszym, który ocenia wpływ konopi wśród użytkowników produktów rynkowych, a nie medycznych. Przełomowe odkrycia mogą wpłynąć na wszystko, od testów trzeźwości na drogach po decyzje dotyczące osobistego użytku rekreacyjnego lub leczniczego.

Obwoźny instytut badawczy

Aby zbadać, to co ludzie naprawdę używają, prof. Bidwell i jej koledzy używają dwóch białych furgonetek, znanych również jako „kannavany”, jako mobilne laboratoria. Furgonetki przyjeżdżają do domów badanych, którzy używają marihuany,  a następnie wychodzą na testy.

Cannavan

W bieżącym badaniu, finansowanym częściowo przez Departament Zdrowia Publicznego i Środowiska w Kolorado, zespół ocenił 121 regularnych użytkowników marihuany. Połowa zwykle używała koncentratów; oleje, ekstrakty i woski. Druga połowa na co dzień używała kwiaty tej rośliny.

Użytkownicy kwiatów otrzymywali susz zawierający 16% lub 24% THC, a użytkownicy koncentratów zostali losowo przydzieleni do korzystania z 70% lub 90% THC stężenia.

W dniu testu badacze pobierali krew badanym, zmierzyli ich nastrój i poziom zatrucia oraz ocenili ich funkcje poznawcze i równowagę. Parametry były kontrolowane trzykrotnie: przed, bezpośrednio po i godzinę po użyciu.

Wyniki

Zaskakujące okazało się, że siła działania nie śledziła się wraz z poziomem THC we krwi – powiedziała Cinnamon Bidwell, profesor nadzwyczajny w Institute of Cognitive Science. Widzieliśmy uderzające różnice w poziomach krwi między obiema grupami, jednak odurzenie i pogorszenie funkcji psychofizycznych były porównywalne wśród obu grup.

Cinnamon BidwellGłówne wyniki i pomiary obejmowały kannabinoidy w osoczu, subiektywne zatrucie lekami oraz zadania neurobehawioralne polegające na sprawdzeniu uwagi, pamięci i kontroli równowagi.

Ci, którzy używali koncentratów, mieli znacznie wyższe poziomy THC we wszystkich trzech punktach, z poziomami zwiększającymi się do 1016 mikrogramów na mililitr w ciągu kilku minut po użyciu. Użytkownicy kwiatów osiągali znacznie niższe stężenia – do 455 mikrogramów na mililitr. (Poprzednie badania przy użyciu rządowych konopi wykazały, że po użyciu poziomy THC oscylują w granicach 160–380 mikrogramów na mililitr).

Obserwacje

Niezależnie od tego, jakiego pod jaką postacią i jakim stężeniem badani używali THC, ich doniesienia względem odczuć psychoaktywnych były zbliżone, podobnie jak ich mierniki równowagi i zaburzeń poznawczych.

Ludzie z grupy o wysokim stężeniu byli znacznie mniej narażeni na efekt odurzający, niż się spodziewaliśmy – powiedział współautor Kent Hutchison, profesor psychologii i neurologii w CU Boulder, który również bada uzależnienie od alkoholu. Gdybyśmy dawali ludziom tak wysokie stężenie alkoholu, byłaby to inna historia.

Wnioski

Badanie wykazało również, że wśród wszystkich użytkowników równowaga była o około 11% gorsza po użyciu, a pamięć była upośledzona w podobny sposób. W ciągu około godziny to upośledzenie znikało.

Badacze nie są pewni, jak grupa koncentratów może mieć tak wysoki poziom THC w osoczu krwi bez większego działania psychofizycznego. W grę może wchodzić kilka rzeczy: regularni użytkownicy koncentratów prawdopodobnie z czasem rozwiną tolerancję. Mogą występować różnice genetyczne lub biologiczne, które powodują, że niektórzy ludzie szybciej metabolizują THC. Możliwe, że gdy związki zawarte w marihuanie, zwane kannabinoidami, wypełnią receptory w mózgu, które wywołują efekty, natomiast reszta kannabinoidów nie bierze już udziału ze względu na brak “wolnych receptorów”.

Nie ma miejsca na “high”

Receptory kannabinoidowe mogą zostać nasycone THC na wyższych poziomach, powyżej których istnieje mniejszy efekt dodatkowego THC piszą.

Czy to może oznaczać, że działania konopi na pewnym poziomie nasycenia receptorów nie da się bardziej zwiększyć? Może i coś w tym jest. Z wywiadów w śród badanych wynika, że przerwy w stosowaniu konopi, obniżają tolerancję i pozwalają osiągnąć lepszy efekt psychoaktywny.

Ostatecznie naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się, jakie zagrożenia dla zdrowia stanowi długoterminowe stosowanie THC w doświadczonych użytkowników.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.