Hawaje – legalizacja konopi do rekreacyjnego użytku

Początkiem lutego 2019 r. senatorowie z Hawajów odbyli obrady w celu omówienia ustawy, która w pełni zalegalizowałaby marihuanę. Ustawodawstwo pozwoliłoby osobom w wieku 21 lat i starszym posiadać, uprawiać i konsumować konopie indyjskie. Rząd wydawałby licencje producentom marihuany i sprzedawcom detalicznym, a sprzedaż podlegałaby akcyzie.

Jeśli zostanie przyjęta, umożliwiłaby dorosłym mieszkańcom i turystom odwiedzających Hawaje posiadać, kultywować i konsumować marihuanę. Ponadto ustawa deklaruje system licencji dla firm produkujących konopie indyjskie na uprawę i handel, a także wprowadziłby podatki akcyzowe i podatki dochodowe od sprzedaży. Będzie to miało zamierzony wpływ na rozwój rolnictwa i przełoży się na wzrost PKB tego stanu.

Zmiany w prawie

Ustawodawca stwierdza ponadto, że legalizacja marihuany do użytku osobistego i rekreacyjnego jest naturalnym, logicznym i rozsądnym wynikiem obecnej nauki o marihuanie i nastawienia społeczeństwa do marihuany. Rządzący biorę pod uwagę, że uprawa marihuany i sprzedaż mają potencjał rozwoju gospodarczego i turystycznego. Przyczyni się również do zwiększenia wpływów podatkowych i ograniczenia przestępczości. Komisja zapoznała się ze szczegółami dotyczącymi wniosków, a także z opiniami zwolenników i przeciwników. Głosowanie komisji nad ustawodawstwem odbyło się 7 lutego. Ustawa została zaakceptowana przez hawajskich senatorów i przejdzie teraz do głosowania na sesji Izby Reprezentantów.

Forum Drug Policy of Hawaii (DPFH) wspiera prawodawstwo. W ustawie zawiera się szereg zaleceń mających na celu dalsze naprawy przeszkód prohibicji. Organizacja wezwała prawodawców do włączenia przepisów, które zniszczyłyby rejestry kryminalne osób z wcześniejszymi wyrokami dotyczącymi konopi i wykorzystały fundusze z legalnej sprzedaży do reinwestowania w społecznościach dotkniętych wojną narkotykową.

“Legalizacja prywatnego używania konopi i ustanowienie systemu sprzedaży detalicznej są jedynie parametrami systemu, którego potrzebujemy” – stwierdziła grupa w pisemnym oświadczeniu dla komisji. “Jeśli jednak nie zajmiemy się nierównościami stworzonymi przez kryminalizację, to oznacza, że historia niczego nas nie nauczyła”.

Przychylność Senatu

​​Prezydent Senatu Ron Kouchi powiedział w przemówieniu na początku sesji ustawodawczej w tym miesiącu, że rozważenie legalizacji powinno być najwyższym priorytetem dla Hawajów na rok 2019. Podczas gdy projekt ustawy ma szansę przejść w Senacie kontrolowanym przez Demokratów, tak może zostać odrzucona w Izbie Reprezentantów. Nie jest pewne, czy gubernator stanu Hawaje David Ige podpisze się pod nowelizacją ustawy.

„Jestem zaniepokojony stanem sprzecznych przepisów federalnych i stanowych. Niektóre pozwalają na import marihuany na każdej wyspie, ale zakazuje się transportu marihuany między wyspami na Hawajach”.

Jego stanowisko w sprawie legalizacji marihuany na Hawajach jest wciąż niejasne. W ubiegłym roku gubernator zawetował bardziej skromne ustawodawstwo. Ustawa miała pozwolić osobom uzależnionym od opiatoidów nabywać konopie indyjskie do celów terapeutycznych wychodzenia z ciężkiego nałogu.

Jednakże, jeśli pełna ustawa legalizacyjna zostanie odrzucona wystosujemy oddzielne ustawodawstwo, aby po prostu zdekryminalizować posiadanie marihuany na Hawajach – powiedział demokrata Gregga Takayama. Dodał, że członkowie Senatu wspólnie i jednogłośnie będą kontynuował politykę prokonopną na Hawajach.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.