Choroby zapalne jelit i medyczna marihuana – co mówią badania?

Badań naukowych na temat wpływu marihuany na choroby zapalne jelit jest niestety niewiele. Głównie ze względu na różne kombinacje kannabinoidów i sposoby konsumpcji konopi. Z drugiej strony – wiele raportów i kilka badań potwierdza, że medyczna marihuana jest skuteczna w remisji stanów zapalnych układu pokarmowego. Sprawdź, jak stosowanie medycznej marihuany może pomóc w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Nieswoiste zapalenia jelit a marihuana

Nieswoiste choroby zapalne jelit charakteryzują się dość niskim wskaźnikiem efektywnego leczenia farmakologicznego. To sprawia, że pacjenci chorzy na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna szukają innych metod leczenia. Jedną z nich jest przyjmowanie marihuany leczniczej, która posiada udowodnione m.in. działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Raporty opisowe wykazują, że aż 15% pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita używa marihuany. Jednak badania kontrolujące używanie marihuany są nieliczne. Przeprowadzono jedynie kilka rzetelnych badań dotyczących użycia medycznej marihuany w tym kierunku.

choroby zapalne jelit badanie

W chorobach zapalnych jelit np. chorobie Leśniowskiego-Crohna, marihuana zmniejsza indeks aktywności choroby (CDAI). Tu należy zaznaczyć, że w żadnym przypadku kannabinoidy nie zwiększyły stanów zapalnych ani objawów choroby. Nie pogorszyły również oceny endoskopowej w nieswoistych chorobach jelit.

Szczepy marihuany a zapalenie jelita grubego

Marihuana to złożona roślina zawierająca wiele składników. Synergizm lub antagonizm między tymi związkami odgrywa rolę w skuteczności różnych szczepów konopi. Naukowcy uważają, że długotrwałe stosowanie odmian o wysokim stężeniu psychoaktywnego THC nie jest korzystne i nie poprawia stanu pacjentów tak znacząco.

Znacznie lepiej w chorobach zapalnych jelit wypada pozbawiony psychoaktywnego działania kannabidiol (CBD).

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego a konopie – badania

Badanie 127 pacjentów przeprowadzone przez izraelskich naukowców dało dosyć obiecujące wyniki. Większość z nich dobrze reagowała na medyczną marihuanę niezależnie od stopnia zaawansowania choroby.

Pod uwagę wzięto dawkę, sposób spożywania, zdarzenia niepożądane, stosowanie innych leków i efekty długoterminowe. Dodatkowo badano morfologię krwi, albuminy i białko C-reaktywne przed, w 30 dni po i co najmniej 1 rok po rozpoczęciu leczenia.

Kwestionariusze dotyczące aktywności choroby, funkcji pacjenta oraz oznak uzależnienia zostały wypełnione przez pacjentów i bliskiego członka rodziny.

Wyniki badania

Dziennie pacjenci przyjmowali 21 mg Δ9-tetra-hydrokannabinolu (THC) i 170 mg kanabidiolu (CBD), co przyczyniło się do znacznej poprawy objawów choroby.

Średni wskaźnik Harveya-Bradshawa dotyczący remisji poprawił się z 14 ± 6,7 do 7 ± 4,7. Ponadto nastąpił niewielki, ale statystycznie istotny przyrost masy ciała o 2 kg w ciągu 1 roku używania konopi indyjskich. Zmniejszyło się również zapotrzebowanie na inne leki.

Ponadto nie zaobserwowano negatywnego wpływu używania konopi indyjskich na organizm, a także na status społeczny lub zawodowy pacjentów.

choroby zapalne jelit olejki CBD

Inne badania związane z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna

Rola kannabinoidów w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego została przebada kilkukrotnie. Pod uwagę wzięto metody przyjmowania i użycia medycznej marihuany o różnych parametrach.

W jednym małym badaniu dotyczącym pacjentów z aktywną chorobą Crohna porównywano olej konopny (15% CBD i 4% THC) z placebo. Zaobserwowano różnice w ocenie aktywności choroby i wynikach jakości życia.

Średnia ocena funkcjonowania po 8 tygodniach leczenia wynosiła 96,3 w grupie stosującej olej z konopi w porównaniu do 79,9 w grupie placebo. Ponadto średni wynik CDAI (skala oceny chorego) wynosił 118,6 w grupie olejków z konopi indyjskich w porównaniu do 212,6 w grupie placebo.

Jest to wyraźny dowód, że medyczna marihuana prowadzi do zmniejszenia stanu zapalnego i remisji objawów, co znacząco wpływa na komfort życia chorego.

Działanie THC

W innym badaniu porównano osiem tygodni leczenia papierosami konopnymi zawierającymi 115 mg tetrahydrokannabinolu (THC) z papierosami zawierającymi konopie bez THC. 

Czterdzieści pięć procent pacjentów w grupie stosującej papierosy z THC osiągnęło remisję kliniczną w porównaniu do 10% osób w grupie placebo. Zaobserwowano również różnicę w odsetku odpowiedzi klinicznej (spadek wyniku CDAI o> 100 punktów). Dziewięćdziesiąt jeden procent osób w grupie stosującej konopie z THC osiągnęło odpowiedź kliniczną w porównaniu do 40% (4/10) pacjentów w grupie placebo.

Wnioski

Wyciągi, ekstrakty i olejki CBD to najodpowiedniejsza forma dla stanów zapalnych jelit. Chociaż równie dobrze sprawdzają się odmiany marihuany zawierające wyższe stężenia THC. Medyczna marihuana blokuje indukcję stanów zapalnych układu pokarmowego w efekcie synergii z innymi związkami jakie zawierają kwiaty konopi. Ponadto pozwala komórkom śluzówki jelit przywracać funkcję bariery ochronnej i prowadzi do zmniejszenia objawów.

Badania kliniczne dowodzą, że w wielu przypadkach chorób zapalnych jelit kannabinoidy wykazują znaczą skuteczność w porównaniu do grup kontrolnych. Naukowcy sugerują, że opracowanie odpowiednich receptur kannabinoidowych uskuteczni terapię leczenia nieswoistych zapaleń układu pokarmowego.

Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.