Choroby zapalne jelit i medyczna marihuana – co mówią badania?

Znormalizowanych badań naukowych na temat wpływu marihuany na choroby zapalne jelit jest niestety niewiele. Głównie ze względu na znaczenie różnych kombinacji kannabinoidów lub sposobu konsumpcji konopi. Z drugiej strony – wiele raportów i kilka badań, charakteryzuje związki z tej rośliny jako skuteczne w remisji stanów zapalnych układu pokarmowego.

Status

Nieswoiste choroby zapalne jelit charakteryzują się dość niskim wskaźnikiem efektywnego leczenia farmakologicznego. Jeśli rzeczywiście istnieje potencjał kannabinoidów w remisji stanów zapalnych jelit, należy to zbadać przy użyciu rygorystycznych i naukowo uzasadnionych metod. Tylko dzięki przeprowadzeniu dużych, dobrze zaprojektowanych, randomizowanych badań kontrolowanych będziemy mogli skorzystać w pełni z potencjału tej rośliny.

Raporty opisowe wskazują, że aż 15% pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita używa marihuany, jednak badania kontrolujące używanie marihuany są nieliczne. Przeprowadzono jedynie kilka rzetelnych badań dotyczących użycia marihuany w tym kierunku.

Na przykład w chorobie Leśniowskiego-Crohna, marihuana zmniejsza indeks aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (CDAI) o > 100 punktów (w skali 0–450). Tu należy zaznaczyć, że w żadnym przypadku kannabinoidy nie zwiększyły stanów zapalnych. Nie pogorszyły również oceny endoskopowej żadnej choroby zapalnej jelit.

Wiele pytań dotyczących używania konopi indyjskich w leczeniu chorób zapalnych jelit. Marihuana to złożona roślina zawierająca wiele składników. Synergizm lub antagonizm między tymi związkami prawdopodobnie odgrywa rolę we względnej skuteczności różnych szczepów konopi.

Optymalne dawki i sposób spożywania nie są określone, a najczęstsza forma spożywania, tj. palenie, jest niedopuszczalna w przypadku leczenia. Konopie bogate w THC sa lekiem psychotropowym, dlatego konsekwencje długotrwałego używania takich szczepów również należy dokładnie zbadać.

Najnowsze badania sugerują jednak, że inny, niepsychoaktywny kannabinoid – kannabidiol (CBD) jest znacznie bardziej atrakcyjny pod względem zastosowania na choroby zapalne jelit.

Choroby zapalne jelit i konopie w świetle badań naukowych

Badanie 127 pacjentów przeprowadzone przez izraelskich naukowców dało dosyć obiecujące wyniki. Większość pacjentów dobrze reaguje na dawkę 30 g / miesiąc lub 21 mg Δ9-tetra-hydrokannabinolu (THC) i 170 mg kanabidiolu (CBD) na dzień.

Dawkę i sposób spożywania, zdarzenia niepożądane, stosowanie innych leków i efekty długoterminowe oceniono u 127 pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Morfologię krwi, albuminy i białka C-reaktywnego oceniano przed, w 30 dni po i co najmniej 1 rok po rozpoczęciu leczenia.

choroby zapalne jelit badanie

Kwestionariusze dotyczące aktywności choroby, funkcji pacjenta oraz oznak uzależnienia zostały wypełnione przez pacjentów i znaczącego członka rodziny.

Średnia zastosowana dawka wynosiła 31 ± 15 g suszu kwiatów konopi/ miesiąc. Dziennie pacjenci przyjmowali 21 mg Δ9-tetra-hydrokannabinolu (THC) i 170 mg kanabidiolu (CBD) na dzień. Konopi bogate w CBD i THC w stosunku 8:1, a więc z istotną przewagą niepsychoaktywnego związku. Średni wskaźnik Harveya-Bradshawa poprawił się z 14 ± 6,7 do 7 ± 4,7. Nastąpił niewielki, ale statystycznie istotny, średni przyrost masy ciała o 2 kg w ciągu 1 roku używania konopi indyjskich. Zapotrzebowanie na inne leki zostało znacznie zmniejszone. Zatrudnienie wśród pacjentów wzrosło z 65 do 74% (p <0,05). Większość pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit stosującymi konopie indyjskie jest zadowolona z dawki 30 g / miesiąc. Nie zaobserwowano negatywnego wpływu używania konopi indyjskich, a także na status społeczny lub zawodowy pacjentów.

Zażywanie konopi przez pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit może wywoływać poprawę kliniczną, dlatego wiąże się ze zmniejszonym stosowaniem leków farmakologicznych oraz niewielkim przyrostem masy ciała.

Podobne badania

Rola kannabinoidów w leczeniu chorób zapalnych jelit została przebada kilkukrotnie. Zróżnicowanie zależne od metody przyjmowania i użycia surowców o różnych parametrach.

choroby zapalne jelit olejki CBD

W jednym małym badaniu porównywano olej konopny (15% CBD i 4% THC) z placebo u uczestników z aktywną chorobą Crohna. Badanie to zostało ocenione jako niskie ryzyko stronniczości. Zaobserwowano różnice w ocenie aktywności choroby i wynikach jakości życia mierzonych kwestionariuszem SF-36. Średnia ocena jakości życia po 8 tygodniach leczenia wynosiła 96,3 w grupie olejków z konopi w porównaniu do 79,9 w grupie placebo. Po 8 tygodniach leczenia średni wynik CDAI wynosił 118,6 w grupie olejków z konopi indyjskich w porównaniu do 212,6 w grupie placebo. Jest to wyraźny dowód na remisję objawów po zastosowaniu kannabinoidów.

W innym badaniu porównano osiem tygodni leczenia papierosami konopnymi zawierającymi 115 mg D9-tetrahydrokannabinolu (THC) z papierosami placebo zawierającymi konopie indyjskie z usuniętym THC u uczestników z aktywną płytą CD. Czterdzieści pięć procent (5/11) w grupie konopi osiągnęło remisję kliniczną w porównaniu z 10% (1/10) w grupie placebo. Zaobserwowano różnicę w odsetku odpowiedzi klinicznej (spadek wyniku CDAI o> 100 punktów). Dziewięćdziesiąt jeden procent (10/11) w grupie konopi osiągnęło odpowiedź kliniczną w porównaniu do 40% (4/10) w grupie placebo.

Wnioski

Badania kliniczne dowodzą, że w wielu przypadkach chorób zapalnych jelit, kannabinoidy wykazują znaczą skuteczność w porównaniu do grup kontrolnych. Naukowcy sugerują, że opracowanie odpowiednich receptur kannabinoidowych uskuteczni terapię leczenia nieswoistych zapaleń układu pokarmowego. Zastosowanie CBD pozwala na leczenie bez działania niepożądanego, dlatego ryzyko uszczerbku na zdrowiu psychicznym, jakie może się pojawić przy THC jest minimalne.

Wyciągi, ekstrakty i olejki CBD to najodpowiedniejsza forma dla stanów zapalnych jelit. Pełne wyciągi z konopi CBD posiadają bardzo niski (marginalny) poziom THC, dlatego nie są w stanie wywołać choćby najdrobniejszych stanów psychoaktywnych. Z naukowego i medycznego punktu widzenia, kannabidiol CBD określa się jako bezpieczny i skuteczny.

CBD blokuje indukcję stanów zapalnych układu pokarmowego w efekcie synergii z innymi związkami jakie zawierają kwiaty konopi. Flawonoidy oraz kannabidiol skutecznie obniżają poziom prozapalnych prostaglandyn – grup hormonów ludzkich odpowiedzialnych za rozpoczęcie całego procesu zapalnego.

choroby zapalne jelit konopie i zdrowie


Bibliografia:


Jarosław Stadnik

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.